Wyświetleń:

Ogłoszenia

Nr 1/2021 Dodano: 16 kwietnia 2021

Weź udział w projekcie! Katalizator Aktywności Zawodowej plus

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy:
 • są mieszkańcami jednego z 4 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD).

Beneficjenci po opracowaniu IPD mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:
 • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
 • staży zawodowych
 • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia
Zapewniamy wsparcie w postaci:
 • doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Więcej informacji na stronie: http://www.fazon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=459:katalizator-aktywnosci-zawodowej-plus&catid=2&Itemid=151.

 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • kampanie informacyjne i konferencje
 • aktywizacja społeczno-zawodowa
 • warsztaty i spotkania w szkołach
 • promocja turystyki edukacyjnej bez barier
 • szkolenia dla wolontariuszy i asystentów
 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • promowanie pozytywnych wzorców kibicowania
 • wycieczki dla dzieci
 • przełamywanie barier

Dołącz do nas

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Partnerzy