Wyświetleń:

Galeria

Druga wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kostrzynia na WOODSTOCK w ramach projektu "Na szlaku", Kostrzyn, 31 lipca 2014

Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Na szlaku” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.