Wyświetleń:

Galeria

Pierwsza wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Berlina w ramach projektu "Na szlaku", 19 lipca 2014

Foto: KKN

Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Na szlaku” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.