Wyświetleń:

Galeria

Szósta wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Książa, 13 grudnia 2014

Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Na szlaku” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.