WyÂwietle˝:

Galeria

Wycieczka do Jaskini Nied╝wiedziej, Kletno, 18 pa╝dziernika 2014

Wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Krŕgowego „AXIS”.