Wyświetleń:

Galeria

Trzecia wycieczka turystyczno-krajoznawcza w ramach projektu "Na szlaku", Ołomuniec, 12 sierpnia 2014

Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Na szlaku” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.