Wy¶wietleń:

Galeria

Wyjazd na mecz T-Mobile Ekstraklasa 2014/2015 GKS Be³chatów - ¦l±sk Wroc³aw (2:0), Be³chatów, 9 sierpnia 2014

Wyjazd zorganizowany by³ w ramach projektu „KKN ON TOUR” finansowanego przez Wydzia³ ds. Osób Niepe³nosprawnych Urzźdu Marsza³kowskiego Województwa Dolno¶l±skiego.