Wyświetleń:

Galeria

Drugi wyjazd wędkarski, "Bajkał" nieopodal Kamieńca Wrocławskiego w ramach projektu "Na szlaku", 2 sierpnia 2014

Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Na szlaku” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.